Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn (CD&V), noemt het vragen om een preventiecampagne tegen i-dosing, een drug die werkt met geluid, 'voortvarend'.

Dat zegt de woordvoerder van de minister nadat Mireille Vergucht van het Vlaams Platform Tegen Drugs had laten optekenen dat dergelijke campagne zich opdringt.

Vergucht meent dat 'digitale drugs heel toegankelijk zijn. De smaak van de roes kan jongeren verder op verkenning doen gaan naar andere pepmiddelen'.

Vandeurzens woordvoerder vindt dat, voor van een campagne gewag kan worden gemaakt, eerst 'onderzocht moet worden wat de aard is van de verslaving. Wie doet aan i-dosing? Hoe vaak wordt de drug gebruikt? Wat zijn de gevolgen? We moeten goed onderzoeken waar het hier over gaat.'

Vandeurzen verwijst naar zijn Vlaams Actieplan Middelengebruik, dat de 'bijbel' is voor het aanpakken van verslavingen. 'Daarin staan, per verslaving, concrete doelstellingen voor het terugbrengen van het aantal verslaafden, maar i-dosing is daar niet bij. Uit onderzoek zou natuurlijk kunnen blijken dat het erin moet. We moeten dat eens nagaan.'