'Resultaat stresstest weerspiegelt inspanningen van laatste jaren'
Foto: belga
Dat het merendeel van de Europese banken de stresstest van banktoezichthouder CEBS goed heeft doorstaan, weerspiegelt volgens minister van Financiën Didier Reynders (MR) de inspanningen die de voorbije jaren geleverd werden om het vertrouwen in de sector te herstellen. Hij vraagt de nationale toezichthouders nu de resultaten én hun gevolgen grondig te onderzoeken.

Vrijdagavond na beurstijd publiceerde Europees banktoezichthouder CEBS de resultaten van de stresstest die werd uitgevoerd bij 91 grote Europese banken. Daarvan slaagden uiteindelijk slechts zeven instellingen niet. Reynders herinnert er alvast aan dat de betrokken lidstaten beloofd hebben alle noodzakelijke stappen te ondernemen.

Voor wat betreft de Belgische banken, KBC en Dexia, merkt de financienminister op dat zij de test 'zeer goed' doorstonden. Tegelijk benadrukt hij het belang om op hetzelfde pad voort te gaan, wat op termijn moet leiden tot een volledige aflossing van de publieke steun die ze ontvangen hebben op het hoogtepunt van de crisis.

Reynders reageert voorts tevreden op het 'zeer goede algemene resultaat'van de Europese banksector, die uiteindelijk een 'zeer hoog' kapitaaloverschot kan voorleggen.

Tot slot verwijst de tijdelijke voorzitter van de Ecofin-raad nog naar het belang van snelle vooruitgang voor de hervorming van het financieel toezicht in Europa. Over de oprichting van enkele nieuwe toezichthouders wordt momenteel nog duchtig onderhandeld tussen de Europese Commissie het Europees Parlement en de 27 lidstaten. In september zouden alle knopen moeten zijn doorgehakt, om tegen januari 2011 van start te kunnen gaan.