Koning optimistisch over ons land, Congo en EU-voorzitterschap
Foto: Belga
Koning Albert II is in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag optimistisch en hoopvol: over de 'perspectieven die de nieuwe legislatuur ons biedt', over Congo en over het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De vorst haalt kort nog even de 'communautaire spanningen' aan die naar de vervroegde verkiezingen geleid hebben, maar richt zich dan hoopvol op de toekomst. "Zo is het noodzakelijk voor onze gewesten en gemeenschappen nieuwe vormen van samenleven te bedenken waarin iedereen zich goed kan voelen. Pijnlijke kwesties die verdeeldheid zaaiden dienen beslecht, en nieuwe evenwichten tussen het federale en de gefedereerde entiteiten moeten worden uitgedacht.'

 

Koning Albert blikt ook terug op zijn reis naar Congo, waar hij samen met koningin Paola een "zeer hartelijke ontvangst" kreeg naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. Hij drukt zijn bewondering uit voor de Congolese bevolking, 'een jong en levendig volk waarbij de rol van de vrouwen een bijzondere vermelding verdient'.

Tot slot heeft de vorst het over het EU-voorzitterschap van België. Hij haalt enkele belangrijke thema's aan, zoals het verhogen van de activiteitsgraad van de actieve bevolking en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hij geeft ook aan dat hijzelf en andere leden van de koninklijke familie van plan zijn om verschillende Europese vergaderingen bij te wonen.

Koning Albert besluit dat we zowel tussen onze gemeenschappen en gewesten als tussen de Europese lidstaten en in de betrekkingen met Congo werk moeten maken van een 'opbouwende dialoog' en 'wederzijds respect'.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in