Het personeel van de raffinaderij van Total in het Noord-Franse Duinkerken, de zogenaamde Raffinerie des Flandres, is maandagmiddag weer aan het werk gegaan, na ruim zes maanden staking.

Total wil de raffinaderij sluiten. De 370 eigen personeelsleden zouden via reconversie een job houden, maar voor de 400 contractuelen is er niets voorzien. De voorbije maanden werd er actie gevoerd tegen de plannen.

Eind juni besliste de rechter in beroep in Douai dat de fabriek binnen veertien dagen opnieuw open moest gaan, op straffe van een dwangsom van 100.000 per dag. De werknemers onthaalden deze beslissing aanvankelijk als "een overwinning" en als "eerste teken van de herstart van de productie".

Maar de directie liet intussen verstaan dat ze vasthoudt aan haar plannen om de raffinaderij te sluiten. De activiteit werd maandag enkel hervat met het schoonspoelen van de tanks. Het personeel ziet hierin een manoeuvre om "tijd te winnen" en "een goed figuur te slaan bij justitie".

De vakbonden willen zo snel mogelijk een bijzondere ondernemingsraad, waarin duidelijk zou gestipuleerd worden wanneer de raffinageactiviteit effectief herstart.