Het bestuur van de stad Kiev in Oekraïne overlegt met vertegenwoordigers van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB over projecten die het metronet er aantrekkelijker kunnen maken. Dat zegt de Belgische ambassadeur Marc Vinck in Oekraïne nadat de krant Kyiv Post vorige week daarover had bericht, zonder verdere details.

'Het is de bedoeling om meer mensen in de metro te krijgen', zegt Vinck. 'De MIVB wil samenwerken om de metro er aantrekkelijker en veiliger te maken. Wellicht volgen in de komende maanden projecten. Kiev organiseert in 2010 het EK voetbal en de supporters moeten veilig door de stad. In dat opzicht zijn er nog uitwisselingen tussen Brussel en Kiev.'

Een en ander werd besproken op een protocollaire ontmoeting tussen waarnemend burgemeester Oleksandr Popov en Vinck, in het kader van een economische missie van prins Filip aan Kiev in november 2010. Tijdens de ontmoeting werd er volgens Vinck verder vooral gesproken over verlichtingsprojecten van de Belgische Schréder Group. Zo is er sprake van een trambaan waarvoor energie-ëfficiënte verlichting geleverd zou worden.
Het gaat hierbij om een project van ongeveer 30.000 euro. Het project lijkt in die zin vooral van symbolische waarde voor toekomstige investeringen.