Razende MR-leden halen uit naar fractieleidster Bertieaux
Françoise Bertieaux Foto: marc herremans
Na afloop van een vergadering van de MR-fractie in het parlement van de Franse gemeenschap hebben Alain Destexhe, Caroline Persoons en Jean-Luc Crucke scherp uitgehaald naar hun fractieleidster Françoise Bertieaux. Het trio hekelde de procedure die werd gevolgd voor de aanduiding van de gemeenschapssenator. Crucke is zelfs van plan op te stappen als commissievoorzitter.

Ter herinnering: het partijbureau van de Franstalige liberalen boog zich maandag een eerste keer over de aanduiding van de gemeenschapssenatoren. De verschillende strekkingen binnen de MR raakten het echter niet met elkaar eens. Op een nieuwe vergadering dinsdag lukte dat evenmin.

Daarna besliste de partij dat de vijf kandidaten voor de drie posten en de zes kandidaten voor de gecoöpteerde senaatszetel hun kandidatuur zouden komen verdedigen voor de fractie in het parlement van de Franse gemeenschap. Bovendien zouden Bertieaux en Waals fractieleider Willy Borsus proberen een akkoord te vinden en tijdens de fractievergadering vandaag/woensdag een consensusvoorstel op tafel te leggen.

Verbazing

 Bertieaux kondigde dinsdagnamiddag echter al de drie namen van de gemeenschapssenatoren aan: Christine Defraigne, Richard Miller en Jacques Brotchi. Bij MR-voorzitter Didier Reynders en zijn entourage was sprake van enige verbazing over de aankondiging. Een van de niet-weerhouden kandidaten, Alain Destexhe, liet dinsdagavond weten dat hij niet te spreken was over de gevolgde procedure. Het lijkt er overigens op dat de kandidatuurslijst reeds vorige week circuleerde en, nog voor het partijbureau van maandag, al was ondertekend door een aantal fractieleden.

'Collectieve zelfmoord'
 
Na de fractievergadering van woensdag verklaarde Destexhe dat Bertieaux, Borsus en hun vrienden een door hem gevraagde stemming hebben geweigerd. Iedereen had recht een keer het woord te nemen. De fractieleidster schorste de vergadering omdat de plenaire vergadering van het parlement van start zou gaan, luidde het.

Volgens Destexhe hebben minstens acht fractieleden duidelijk de gevolgde procedure bekritiseerd, net als het feit dat de lijst met de drie weerhouden kandidaten vorige week al de ronde deed en al was ondertekend, zonder enig debat. Uit de vergadering viel af te leiden dat de partij zwaar ziek is. 'Men leidt ons naar een collectieve zelfmoord', aldus nog Destexhe.

Crucke benadrukte dat hij meer dan ooit liberaal en MR-lid blijft, maar dat hij geen commissievoorzitter kan blijven met een fractieleidster die functie onwaardig.