In het Boekenbergpark in Deurne mag er opnieuw gezwommen worden. Het Agentschap Ruimte en Erfgoed Antwerpen heeft vandaag de nieuwe vergunning voor de ecologische zwemvijver goedgekeurd.

De vergunning voor de zwemvijver werd in april door de Raad van State vernietigd na een klacht van enkele buurtbewoners. De beslissing om de vijver te sluiten stuitte op heel wat verzet.

De stad Antwerpen zette vervolgens een versnelde aanvraagprocedure in voor een nieuwe bouwvergunning. Na het buurtonderzoek en een gunstig advies van het schepencollege, keurde de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de vergunning goed.

 

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters had bij de sluiting enkele maanden geleden zijn hoop al uitgesproken dat er voor deze zomer een nieuwe vergunning verleend zou worden.

Vanaf donderdag 1 juli kan er opnieuw gezwommen worden in de zwemvijver.

De Antwerpse schepen voor sport Ludo Van Campenhout zal de eerste zijn om een frisse duik in het water te nemen bij de heropening donderdag.