Een Belg heeft in 2008 gemiddeld 1.920 euro gekost aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. In vergelijking met 2007 is dat een stijging van 8,31 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Tegenover 2006 gaat het om een toename van 14,54 procent. De kost voor de categorie tussen 10 en 19 jaar is het laagst (664 euro), die voor 90 jaar en ouder zoals verwacht het hoogst (12.294 euro).

In totaal werd in 2008 meer dan 20,114 miljard euro uitgegeven via de ziekteverzekering.

Eind 2008 telde België 250.705 invaliden (werknemers en zelfstandigen), tegenover 242.086 in 2007. Psychische stoornissen zoals psychosen en persoonlijkheidsstoornissen enerzijds en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel zoals rugaandoeningen en reuma anderzijds blijven de belangrijkste oorzaken van invaliditeit.

Uit het jaarverslag blijkt overigens nog dat het aantal geneesheren tussen 2008 en 2009 de hoogte in ging met twee procent: van 39.456 naar 40.383 geneesheren, onder wie 14.507 huisartsen in 2009. België telde in 2008 zo 29,3 geneesheren per tienduizend inwoners terwijl die dichtheid voor apothekers op 2,9 ligt per tienduizend inwoners.

Ten slotte werden in 2008 in totaal 28.580.101 dagen primaire uitkeringsperiode vergoed, wat 6,34 procent meer is dan in het jaar voordien.