De grafische sector in België heeft zijn omzet vorig jaar met 9,6 procent zien teruglopen ten opzichte van 2008, het aantal werkgevers met 4 procent zien dalen en de tewerkstelling met 5,6 procent. Beroepsvereniging Febelgra trekt daarom aan de alarmbel.

Febelgra roept de volgende regering op tot maatregelen tegen concurrentieverstoring en voor meer ademruimte in de grafische industrie.

De grafische industrie, die voornamelijk bestaat uit kmo's (95 pct) en in België bijna 15.000 mensen tewerkstelt, realiseerde in 2009 een omzet van 3,262 miljard euro. De sector ziet naast een terugval van de binnenlandse vraag ook zijn uitvoer naar het buitenland dalen, met een krimp van de exportomzet in 2009 met 14,2 procent.

Febelgra vraagt de volgende regering daarom om regeringsmaatregelen tegen concurrentieverstoring. 'Zo mag de wet op de continuïteit - die bedrijven die het gerechtelijk akkoord aanvragen beter beschermt en hun overlevingskansen vergroot - geen aanleiding geven tot prijsdumping, waardoor andere bedrijven eveneens in nood komen. Ook moet paal en perk gesteld worden aan nieuwe investeringen door overheidsdiensten in interne of geïntegreerde drukkerijen. In plaats van de markt te laten spelen zuigt de overheid met belastinggeld omzet en tewerkstelling uit de reguliere markt door de creatie van een parallel circuit', aldus Jan De Brabanter, secretaris-generaal van Febelgra.

Voor de vereniging zijn lastenverhogingen en bijkomende administratieve rompslomp uit den boze en moet er gestreefd worden naar een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 'dat beter beantwoordt aan de socio-techno-economische realiteit van de sector'.