De vakbonden ABVV en ACLVB hebben een stakingsaanzegging ingediend bij Gate Gourmet, een cateringbedrijf dat instaat voor de maaltijdbereidingen van luchtvaartmaatschappijen en de Eurostar.

De vakbonden eisen dat de directie de wettelijke procedure 'collectief ontslag' opstart nu het bedrijf op Brussels Airport een 100-tal werknemers wil laten afvloeien omdat de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways het contract met Gate Gourmet heeft beëindigd.

'Men wil vooreerst 40 interims en tijdelijke contracten laten afvloeien. Anderen die het bedrijf vrijwillig willen verlaten, bijvoorbeeld naar concurrent LSG die het contract met Jet Airways overneemt, krijgen enkel een bruto premie zonder opzegvergoeding noch een C4 waarmee men stempelgerechtigd is', geeft Bert Verhoogen, ABVV-vakbondssecretaris Voeding en Horeca, meer uitleg.

'Indien er onvoldoende mensen vrijwillig vertrekken wil de directie het overtollig personeel na de zomervakantie ontslaan met een minimale wettelijke verbrekingsvergoeding. De werknemers zijn echter niet happig om bij LSG aan de slag te gaan omdat de arbeidsvoorwaarden daar slechter zijn', klinkt het bij de vakbondsman. 

De vakbonden willen dat de procedure collectief ontslag opgestart wordt. Die houdt een gesprek in over alternatieven om het aantal ontslagen te beperken en over een ernstig sociaal plan. 'Wij willen een verbeterde premie bij vrijwillig vertrek, een brugpensioenregeling van 52, tewerkstellingscel voor ontslagen werknemers, maatregelen op vlak van arbeidsherverdeling en dergelijke', aldus Verhoogen.

De directie weigert in te gaan op de vraag naar de procedure van collectief ontslag en wil de verzoeningsprocedure opstarten. Volgens Verhoogen zijn syndicale acties de volgende dagen niet uitgesloten.