Nieuwe brochure over overlijden partner
Foto: © MH Michiel Hendryckx
In de 24 pagina’s tellende brochure "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? " wordt toegelicht wat er in de eerste uren, dagen en maanden na het overlijden zoal moet gebeuren.

De brochure is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Behalve praktische onderwerpen zoals het overlijden laten vaststellen door een arts, het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand en orgaandonatie snijdt de brochure ook dringende zakelijke en juridische beslommeringen aan zoals contact opnemen met de bank en het aanstellen van een notaris.

Het project kadert in het luisternetwerk dat de KBS en de KFBN samen hebben opgezet. Via dat netwerk wordt onder meer onderzocht wat de noden en zorgen zijn van de 2,5 miljoen mensen die jaarlijks over de vloer komen bij een notaris. In 2009 werden een vijftigtal interviews afgenomen van notarissen uit het hele land. Daarna was het aan het notariaat en de KBS om aan de hand van die getuigenissen verschillende projecten op te starten. Daarvan is de gids "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? " het eerste concrete project dat uit de bus komt.

De gids is verkrijgbaar bij de notaris en is ook beschikbaar en gratis te downloaden via de site van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be) en de site van de notarissen (www.notaris.be). Thuiszorgnetwerken, rusthuizen, instellingen voor palliatieve zorgen en begrafenisondernemers kunnen de brochure bestellen.