'Privacy is best beschermd bij het gerecht'
Foto: sg
Alle dossiers van de commissie-Adriaenssens zijn donderdag in beslag genomen, in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. Voorzitter Peter Adriaenssens vreest voor de privacy van de slachtoffers. De voorzitter van de privacycommissie neemt het op voor het gerecht en de onderzoeksrechters. Volgens Child Focus ging het parket wel een stap te ver.

'Het is de taak en opdracht van deze openbare dienst om in alle onafhankelijkheid de waarheid boven te halen en te zoeken naar wat echt is gebeurd', zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de privacycommissie.

Dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt door een gerechtelijk onderzoek, noemt hij een 'verbijsterende verklaring'. 'Deze uitspraak van Adriaenssens is misschien te begrijpen in een eerste reactie van schok na een huiszoeking, ondervraging en inbeslagname. Maar toch zeer merkwaardig', voegt hij er aan toe.

'Zonder het werk van parket en politie te miskennen: de figuur van de onderzoeksrechter staat tot op heden garant voor degelijk en onbevangen, onafhankelijk onderzoekswerk', aldus Debeuckelaere. 'Je mag er niet aan denken dat een dergelijk onderzoek eerst goedgekeurd zou moeten worden door de hiërarchie of uiteindelijk de politieke overheid.'

'Niet proportioneel'

De directeur van Child Focus, Kristine Kloeck, stelt zich wel vragen bij de actie. De huiszoekingen naar het misbruik in de kerk zijn 'niet proportioneel'. Haar organisatie krijgt ook af en toe te maken met onderzoeksdaden van het gerecht. Als dat zorgvuldig en correct gebeurt, is er geen probleem. Maar ze vraagt zich af of dat wel zo was bij de huiszoeking donderdag. 'Ik vraag mij af of het echt noodzakelijk was om al die dossiers mee te nemen. Ik denk dat hier het evenwicht tussen een justitiele benadering en een welzijnsgerichte benadering doorbroken is', aldus Kloeck.

'Niet alle slachtoffers die hun verhaal deden bij die commissie wilden immers per se naar het gerecht. Bij de huiszoekingen zijn echter zonder onderscheid alle dossiers van de commissie in beslag genomen', zegt Dirk Depover van Child Focus. 

'Met de zaak Vangheluwe is een en ander in een stroomversnelling gekomen. Heel wat mensen trokken met hun verhaal naar de commissie-Adriaenssens. Die dynamiek dreigt door de huiszoekingen verloren te gaan', voegt hij er aan toe.

Volgens Depover is bij de huiszoekingen dan ook te weinig rekening gehouden met de gevolgen op maatschappelijk vlak.