Hulporganisaties die actief zijn in het welzijnswerk en de jeugdzorg vrezen dat de inval van het gerecht bij de commissie ook kan leiden tot een verlies van vertrouwen van de burger in de hulpverlening. Een verdere dialoog met justitie is volgens hen dan ook noodzakelijk.

Dat melden de hulporganisaties vrijdag in een persbericht.
Vertrouwenscentra Kindermishandeling, jeugdzorgvoorzieningen en Centra Algemeen Welzijnswerk werken vanuit een noodzakelijke vertrouwensrelatie, die slachtoffers en plegers in staat stelt om zich vrij te uiten. Dat kan volgens de hulpverleners alleen als men niet bang moet zijn voor juridische gevolgen zonder de instemming van de betrokkenen.

'Want als mensen geen vertrouwen meer hebben in de hulpverlening, omdat het gerecht er elk ogenblik kan binnenvallen, rest hen niets anders dan met hun vragen en problemen te blijven zitten', klinkt het.

De hulpverleners willen in geen geval straffeloosheid promoten en benadrukken dat justitie en welzijnszorg een gemeenschappelijk belang hebben.

Een eenzijdig optreden van justitie kan volgens de hulpverleners misschien een actueel geval deblokkeren, maar riskeert tegelijk de mogelijkheden van gepaste hulpverlening aan heel wat slachtoffers in de toekomst te hypothekeren.

De hulporganisaties benadrukken dat er al een hele weg is afgelegd om de relaties tussen hulpverlening en justitie te verduidelijken en te verbeteren.

'De recente gebeurtenissen tonen echter aan dat de afspraken tussen welzijn en justitie nog niet op alle punten sluitend zijn. Zonder te willen raken aan de bevoegdheden van de rechterlijke macht, blijkt dat verdere dialoog noodzakelijk is', besluiten ze.