Vandeurzen waarschuwt voor vertrouwensbreuk met Justitie
Foto: Jobat.be
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V)waarschuwt voor een vertrouwensbreuk tussen Welzijn en Justitie naar aanleiding van de huiszoeking die gisteren plaatsvond bij de commissie voor seksueel misbruik in de kerk.

'Het evenwicht tussen Justitie en Welzijn is waardevol, maar ook broos. Het is niet aangewezen dit onnodig te verstoren', zegt Vandeurzen.

Donderdag uitte Peter Adriaenssens, die de commissie voor seksueel misbruik in de kerk leidt, zijn grote ongenoegen over de inbeslagname van dossiers van de commissie.

Ook Vandeurzen uit nu kritiek op de gang van zaken. 'In een situatie van hulpverlening heeft een slachtoffer de keuze om al dan niet naar Justitie te stappen. In de dossiers van de commissie Adriaenssens, die ook een hulpverlenersrol heeft, hebben betrokkenen expliciet schriftelijk aangegeven dat ze hun verhaal vertrouwelijk willen houden. Hier moeten we als samenleving het grootste respect voor opbrengen', klinkt het.

Vandeurzen verwijst naar de afspraken van Justitieminister Stefaan De Clerck met de procureurs-generaal over samenwerking tussen het gerecht en de commissie Adriaenssens. 'In veel andere dossiers streven we op lokaal en Vlaams niveau naar dergelijke samenwerkingsafspraken. Die zijn onontbeerlijk om de zorgverstrekking aan slachtoffers zo goed mogelijk te vrijwaren.'

Hij wil dan ook 'zo snel mogelijk met de nieuwe minister van Justitie de samenwerking tussen Welzijn en Justitie bespreken. Uittredend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wees er eerder al op dat de onderzoeksrechter onafhankelijk is en zelf bepaalt wat hij moet doen om de waarheid in een dossier te achterhalen.