Léonard: 'Werking commissie-Adriaenssens in het gedrang'
Aartsbisschop Léonard is ook grootkanselier van de katholieke universiteiten. pn Foto: © Filip Reynaers
De vragen op de persconferentie bij de bekendmaking van de nieuwe bisschop van Brugge gingen uiteraard ook over de huiszoekingen op het bisdom gisteren.

Aartsbisschop André-Joseph Léonard wilde daar echter niet al te diep op ingaan. 'Ik respecteer het werk van het gerecht', liet hij optekenen. 'Justitie heeft zijn werk gedaan, en dat respecteren we.' Hij zei wel verwonderd te zijn dat zelfs een graf in de kathedraal onderzocht werd. 'Op het eerste zicht lijkt dat misschien toch wat overdreven. Zoiets lijkt meer iets voor in een politieroman of De Da Vinci Code.'

Léonard zei nog te betreuren dat alle bisschoppen, die toevallig op het bisdom aanwezig waren, tot 19 uur 'opgesloten' werden op het bisschoppelijk paleis. 'Ook diegenen die duidelijk niets met de zaak te maken hebben.'

Léonard verwees ook naar de gevolgen van de actie voor de commissie-Adrianessens. 'Het vertrouwen is geschonden', zei hij. 'Het valt te vrezen dat dit de werking van de commissie in het gedrang brengt.'

Hij wees er ook nog op dat ook op het bisdom tal van personeelsleden, wiens documenten en computers meegenomen werden, getroffen werden door de huiszoekingen. 'Hoewel ook zij er niets mee te maken hebben.'

Op de houding van zijn voorganger, monseigneur Godfried Danneels, werd tot slot geen kritiek gegeven. 'Ik heb alle reden om hem te geloven als hij zegt dat hij van niets wist'.