De Clerck: 'Onderzoeksrechter is onafhankelijk'
Foto: belga
Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wijst vanmorgen in De Ochtend op radio 1 op de vrijheid en de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter in de zaak van seksueel misbruik in de kerk. Hij toonde zich ook gewonnen voor het initiatief van Adriaenssens voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. De minister was wel 'verrast' door de huiszoekingen.

Volgens De Clerck zijn de afspraken tussen de commissie-Adriaenssens en het gerecht zijn niet geschonden. Volgens hem vallen de huiszoekingen onder de vrijheid en verantwoordelijkheid van de onderzoeksrechter. 'Het Openbaar Ministerie en de commissie-Adriaenssens waren tot een afsprakenkader gekomen, om ervoor te zorgen dat er elk vanuit zijn verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, een doorstroming zou zijn van dossiers', zegt De Clerck.

'Maar het gaat om afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de commissie. Een onderzoeksrechter is daar niet door gebonden', aldus De Clerck. 'Hij moet doen wat hij nodig acht.  Als hij van oordeel is dat huiszoekingen noodzakelijk zijn, mag hij die beslissing nemen'.

Peter Adriaenssens, de voorzitter van de commissie die seksueel misbruik door geestelijken onderzoekt, suggereerde de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. De Clerck steunt dat voorstel. 'Het kan een nuttig en positief initiatief zijn', stelt De Clerck.