Priester Rik Devillé, die verklaarde dat hij destijds vruchteloos seksueel misbruik aankaartte bij de kerkelijke autoriteiten, zegt dat hij een tweetal weken terug nog zaken van misbruik overmaakte aan het Brusselse gerecht. Of die de aanleiding vormen voor de huiszoekingen is niet duidelijk.

'Alle zaken die ik ken, zijn bij het gerecht', zegt Devillé. 'Ik maakte ze vroeger over, maar het gebeurde ook nog onlangs. De laatste keer was dat bij het Brusselse gerecht, een tweetal weken geleden.'

Of de zaken de rechtstreekse aanleiding zijn voor de huiszoekingen donderdag is voor Devillé niet duidelijk. Wel zegt hij dat het Brusselse gerecht, dat de huiszoekingen liet uitvoeren, hem er niet over hoorde.

Volgens Devillé hadden de zaken die hij twee weken terug doorgaf ook betrekking op de kerkelijke autoriteiten. 'Ik heb alle klachten doorgegeven, die daarna al dan niet onderzocht werden. Het gaat ook om correspondentie met de kerkelijke autoriteiten.'


De priester is in elk geval tevreden met de huiszoekingen. 'Het gerecht doet zijn werk goed.'

De politie voerde donderdag huiszoekingen uit bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel, bij kardinaal Godfried Danneels, en bij de Commissie-Adriaenssens, die seksueel misbruik binnen de kerk onderzoekt. Volgens het Brussels parket gebeurde dat binnen een gerechtelijk onderzoek naar kindermisbruik door verschillende personen binnen de katholieke kerk