De Wever sprak met Peeters, Demotte, Picqué en Lambertz
Kris Peeters, Rudy Demotte, Charles Picqué en Karl-Heinz Lambertz Foto: rr
Informateur Bart De Wever ontvangt vandaag de ministers-presidenten van de verschillende deelregeringen. Om 10 uur beet Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de spits af.

Peeters mocht dinsdag als eerste minister-president langs bij informateur De Wever. De twee hadden het zowel over de staatshervorming als een reeks sociaal-economische dossiers. 'Ik heb geen breekpunten op tafel gelegd, maar wel duidelijk de krijtlijnen voor de Vlaamse regering op scherp gesteld', verklaarde Peeters na afloop.

Peeters liet vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 optekenen dat hij vragende partij is om bevoegdheden over te hevelen van het federale naar het Vlaamse niveau. 'Maar bevoegdheden overhevelen zonder bijkomende middelen of fiscale autonomie is uit den boze', verklaarde Peeters dinsdag na afloop van zijn onderhoud met informateur De Wever. 'Dat is ook voor Vlaanderen niet draagbaar', zei de Vlaamse regeringsleider.

Usurperend

Over de zogenaamde usurperende bevoegdheden, competenties die eigenlijk door de deelstaten moeten worden uitgeoefend maar die de federale overheid nu voor zijn rekening neemt, was Peeters genuanceerder. Daar kan de geldkraan wel - al dan niet gedeeltelijk - worden dichtgedraaid.

Wat de staatshervorming betreft is de Octopusnota (de nota met Vlaamse eisen voor een staatshervorming) voor de Vlaamse regering het alfa en omega. Daarin zitten de vijf resoluties van het Vlaams parlement vervat, met onder meer de overheveling van het arbeidsmarktbeleid, delen van de gezondheidszorg en de vraag naar fiscale autonomie. Peeters benadrukte dat over de pensioenen of uitkeringen helemaal niets in staat. 'Wij willen geen splitsing van België en willen de solidariteit met Wallonië behouden', klonk het.

Geen CD&V

Peeters benadrukte op de radio dat hij naar De Wever stapte in zijn bevoegdheid als Vlaams minister-president, en niet om de standpunten van de CD&V te verdedigen. Die taak is weggelegd voor partijvoorzitster Marianne Thyssen.

'Er is een wil'

Na Peeters was Waals minister-president Rudy Demotte aan de beurt. Ook voor hem moeten de deelstaten extra middelen krijgen indien ze naar aanleiding van een staatshervorming ook nieuwe bevoegdheden in schoot geworpen krijgen.

De ontmoeting was volgens de Franstalige regeringsleider vooral een technische oefening. Toch ontwaarde Demotte bij De Wever de nodige openheid. 'Er is een wil', liet de PS'er optekenen.

Hij zei te begrijpen dat de budgettaire toestand van België zeker niet rooskleurig is en dat er zal moeten worden bespaard. 'Wij zitten op zwart zaad, maar de economische ontwikkeling van België en de gewesten is ook belangrijk', luidde het.

De Wever en Picqué verlaten oorlogspad

Constructief en vrijpostig. Zo omschreef Brussels minister-president Charles Picqué dinsdag zijn onderhoud met informateur Bart De Wever. De ontmoeting verliep in een open klimaat en dat maakt de kans groter om tot een compromis te komen, verklaarde de Brusselse regeringsleider na afloop van zijn onderhoud.

De Wever pleitte tijdens de verkiezingscampagne nog voor een afschaffing van het Brussels gewest. Picqué omschreef die uitlating als een oorlogsverklaring. Van een vijandig klimaat was dinsdag geen sprake meer.

Picqué legde naar eigen zeggen een aantal objectieve gegevens op tafel waarover de N-VA-voorzitter dan in zijn hoedanigheid van informateur vragen stelde. De Brusselse regeringsleider probeerde De Wever bijvoorbeeld te overtuigen van de noodzaak om Brussel met 500 miljoen euro te herfinancieren.

"Het is nodig om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen om een reeks onderhandelingspistes te kunnen bewandelen. We zullen dit werk voortzetten. Indien we een staatshervorming willen die ons een voor een zekere tijd wat rust brengt, moeten we grondig werk leveren", verklaarde Picqué.

In antwoord op vragen van Vlaamse journalisten over de werking van het Brussels gewest stelde de Brusselse minister-president dat heel wat Vlamingen niet weten welke inspanningen het gewest zelf al heeft geleverd om die te verbeteren. Hij voegde eraan toe dat het Brussels model het resultaat is van verschillende institutionele compromissen.

Duitstalige gemeenschap wil volwaardige deelstaat worden

De Duitstalige gemeenschap wil een volwaardige deelstaat worden. Dat heeft de minister-president van de Duitstalige gemeenschap Karl-Heinz Lambertz dinsdag gezegd naar aanleiding van zijn onderhoud met informateur Bart De Wever. Wij zijn bereid en in staat om er nieuwe bevoegdheden bij te nemen, luidde het.

Lambertz was de laatste minister-president die dinsdag op de koffie mocht bij informateur De Wever. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een verlanglijstje van de Duitstaligen op tafel te leggen, vooral op communautair vlak.

Lambertz benadrukte dat de Duitstaligen niet vergeten willen worden. Ze willen volgens hem volwaardig deel uitmaken van de Belgische federale staatsstructuur.

"De Duitstalige gemeenschap bestaat 25 jaar en is klaar en in staat om er de bevoegdheden bij te nemen die al zijn overgedragen en die zullen worden overgedragen". Lambertz voegde eraan toe dat hij de mening van alle Duitstaligen vertolkt.

Het onderhoud, in het Nederlands én in het Duits, verliep volgens de Duitstalige minister-president in een goede sfeer. "De Wever is iemand met wie je kunt praten. Hij heeft een duidelijke visie, maar luistert ook naar de tegenpartij. Indien je wil dat er vooruitgang wordt geboekt, moet je durven zeggen wat je wil".

Lambertz en De Wever hebben het niet over de timing gehad, maar de PS’er zei de indruk te hebben dat de informateur de termijn van drie weken wil respecteren.