Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 250 Villo!-fietsabonnementen gekocht voor zijn ambtenaren. Daarnaast stelt het ministerie op initiatief van Bruno De Lille (Groen!), Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt en Mobiliteit, ook een mobiliteitsmanager aan.

Met de Villo!-abonnementen kunnen Brusselse ambtenaren een Villo!-fiets nemen voor hun dienstverplaatsingen.

De nieuwe mobiliteitsmanager Francis Dehaes zal het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van de Brusselse ambtenaren in kaart brengen en bedrijfsvervoerplannen maken. Op basis daarvan zal hij werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Een van de concrete doelstellingen is alvast de dienstvoertuigenvloot tegen 2013 met een kwart te verminderen en te vervangen door meer duurzame oplossingen.

"Ons Gewest moet dringend de mobiliteitsproblemen aanpakken. En de overheid moet hierbij het goede voorbeeld geven", vindt De Lille.