Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft maandagmorgen in Hoegaarden aangekondigd dat hij nog deze legislatuur wil werk maken van een maximumfactuur in de thuiszorg om te vermijden dat zieken louter om financiële redenen niet langer thuis kunnen blijven wonen.

De minister zei één en ander tijdens een persontmoeting van Ziekenzorg CM naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni.

De Christelijke Mutualiteit (CM) maakte bekend dat nu al 75 procent van de Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie toekent, dat is 8 procent meer dan twee jaar geleden. De premie bedraagt gemiddeld 32 euro per maand.