Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stuurt met uitspraken over tijdskrediet en uitbollende vijftigplussers aan op een confrontatie tussen sociale partners. Zo waarschuwt het ACV.

De werkgevers maken misbruik van een politiek vacuüm om een schot voor de boeg te lossen, aldus nationaal ACV-secretaris Marc Leemans. 'Dat nodigt ons uit om ook een schot te lossen. Ze sturen aan op een confrontatie tussen sociale partners. Dat is nooit goed', waarschuwt Leemans. Door dergelijke uitspraken wordt overleg moeilijk gemaakt, stipt de ACV-secretaris aan.

De christelijke vakbond reageert op uitspraken van VBO-topman Pieter Timmermans. Het kan niet dat vijftigplussers het tijdskrediet gebruiken om uit te bollen in afwachting van het brugpensioen, argumenteert het VBO.

'Tweemaal intellectueel oneerlijk', zegt Leemans over die argumentatie. Volgens de vakbond klopt het niet dat het tijdskrediet bedoeld is voor jonge werknemers. 'In het generatiepact staat expliciet dat tijdskrediet ook voor oudere werknemers toegankelijk is'. En het is evenmin een opstapje voor brugpensioen. 'Brugpensioen is geen vaststaand gegeven. De loopbaanvereiste stijgt. Velen zullen tot hun 61 en 62 moeten werken vooraleer aan brugpensioen te denken'.