Werkgevers zien misbruik tijdskrediet bij vijftigplussers
Volgens het VBO moet het tijdskrediet vooral dienen voor jonge gezinnen. Foto: Jobat.be
Het kan niet dat tal van vijftigplussers het tijdskrediet gebruiken om uit te bollen in afwachting van het brugpensioen. Dat zegt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Timmermans legt vijf pijnpunten voor aan de komende federale regering. Een daarvan draait om het feit dat vooral vijftigplussers gebruikmaken van tijdskrediet en niet de jonge gezinnen, voor wie het stelsel eigenlijk bedoeld is.

In 2009 werkten volgens het recentste jaarrapport van de RVA 84.874 mensen deeltijds in het kader van tijdskrediet. Maar liefst 54.093 of 63 procent van hen is ouder dan vijftig. Vooral bij de mannen is de populariteit van tijdskrediet om een rustig en ontspannen carrière-einde te beleven, opvallend. In totaal kozen 33.974 mannen het voorbije jaar voor een halftijdse of viervijfde tewerkstelling volgens het tijdskredietstelsel. Maar liefst 28.532 daarvan waren vijftigplussers. Bij de vrouwen lag de verdeling tussen oudere en jongere werknemers ongeveer vijftig-vijftig.

Timmermans heeft het over inconsequent overheidsbeleid. 'Wees logisch, meer vraag ik niet', zegt hij. 'Als je een eindeloopbaanbeleid voert dat erop gericht is de pensioenleeftijd te laten stijgen dan moet je niet tegelijkertijd een maatregel nemen die een ontsnappingspiste biedt.'
Een mogelijke oplossing is volgens Timmermans om het brugpensioen niet meer meteen te laten aansluiten op het tijdskrediet.