In 2008 werden 20.000 processen-verbaal uitgeschreven die betrekking hadden op partnergeweld, of gemiddeld 50 gevallen van partnergeweld per dag. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dat in 2008 werd uitgevoerd.

Daarnaast blijkt dat 12,5 procent van de Belgen minstens eenmaal het slachtoffer werd van partnergeweld gedurende de laatste twaalf maanden.

De enquête werd uitgevoerd door de universiteiten van Luik en Gent. Tweeduizend mensen tussen 18 en 75 werden daarbij ondervraagd.

Wat het partnergeweld betreft, werd 14,9 pct van de vrouwen en 10,5 pct van de mannen minstens eenmaal slachtoffer in de voorafgaande 12 maanden (in 2008).

Binnen het geweld maken de onderzoekers nog een onderscheid. Zo blijkt dat 5 pct slachtoffer is van gematigd geweld, 4,2 pct van ernstig geweld en 3,3 pct van zeer ernstig geweld. Vrouwen worden vaker dan mannen slachtoffer van ernstig en zeer ernstig geweld.

Omdat slechts 10 pct van de slachtoffers van partnergeweld een klacht indient, wil het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen met zijn onderzoek en campagne de nadruk leggen op de nood aan sensibilisering en informatie.