Di Rupo sluit afspiegelingscoalitie niet uit
Foto: photo news
PS-voorzitter Elio Di Rupo vindt het nog te vroeg om het over de post van eerste minister te hebben. Hij stond de pers te woord in het Frans en in het Nederlands en herinnerde aan de 'verantwoordelijkheid' van de politieke leiders die moeten werken aan de 'stabiliteit' van het land.

Hij benadrukte dat de socialistische familie en N-VA de verkiezingen gewonnen hebben. Hij stond de pers te woord in het Frans en in het Nederlands en herinnerde aan de 'verantwoordelijkheid' van de politieke leiders die moeten werken aan de 'stabiliteit' van het land.

Net zoals hij niet wil vooruitlopen op het premierschap, wil Di Rupo nog niet veel kwijt over de toekomstige coalitie. De mogelijkheid van een afspiegelingscoalitie op met dezelfde partijen als in de regionale regeringen wordt steeds vaker geopperd. 'Het is belangrijk dat beide gemeenschappen elkaars signaal goed begrijpen', zei hij. 'Een afspiegelingsregering zou nu duidelijker en beter zijn.'

De PS-voorzitter heeft naar eigen zeggen respect voor de 'politieke persoonlijkheid' van N-VA-voorzitter Bart De Wever, met wie hij maandagochtend al contact had. 'Bart De Wever heeft gewonnen. Daar moeten we rekening mee houden', zegt Di Rupo.

Volgens Di Rupo, die benadrukte dat de programma’s van de partijen erg verschillen, leidt de 'uiteenlopende stemming' in het noorden en het zuiden van het land niet noodzakelijk tot 'confrontatie'. Elke gemeenschap van het land moet de boodschap van de andere gemeenschap aanhoren om tot een evenwichtige staatshervorming te komen, klonk het nog.

De noodzaak van zo’n hervorming werd volgens Di Rupo al duidelijk na het afspringen van de oranje-blauwe onderhandelingen. Er moet een akkoord komen over BHV en over de overdracht van bevoegdheden naar de gemeenschappen en gewesten, wetende dat 'het communautaire gezien moet worden als een instrument en niet als een doel op zich'.

Een akkoord moet mogelijk zijn als niemand onaanvaardbare dingen eist, zoals de splitsing van de sociale zekerheid, voegde hij eraan toe. De PS-voorzitter hekelde ook nog de 'onbegrijpelijke houding' van de Vlaamse liberalen, die doordat ze de regering lieten vallen aanleiding gegeven hebben tot 'een heel ander landschap'. Toch wil hij nog geen enkele partij uitsluiten. De toekomstige coalitie moet voor hem in elk geval in beide taalgroepen een meerderheid hebben.

Tot slot wees Di Rupo erop dat de Franstaligen met hun stem gekozen hebben voor 'solidariteit' in plaats van 'egoïsme' en uiting gegeven hebben aan een 'groot verlangen naar stabiliteit'. We moeten nu zo snel mogelijk naar een institutionele oplossing, zodat de volgende regering de sociaal-economische problemen kan aanpakken, besloot hij.