Belgische lonen 15 procentpunt hoger dan Duitse in 10 jaar tijd
Foto: rr
De uurlonen in de Belgische bedrijven zijn tussen 1996 en 2007 met 34,8 procent gestegen. In diezelfde periode gingen de uurlonen in Duitsland met 19,8 procent omhoog. Of een verschil van 15 procent, in amper tien jaar tijd.

Dat blijkt uit berekeningen door het Federaal Planbureau. Een rapport van het Planbureau toont aan dat de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven tegenover de Duitse concurrenten elk jaar groter wordt.

Als er wordt gerekend in arbeidskosten per eenheid product, zijn de Belgische werknemers tussen 1996 en 2007 13,7 procent duurder geworden dan hun Duitse collega’s. Tegenover een stijging van de arbeidskosten per eenheid product met 13,2 procent in België staat een daling van diezelfde arbeidskosten in Duitsland met 0,5 procent.

Dat doet het Planbureau besluiten dat de schuld ‘niet zozeer ligt bij de te snelle groei van de Belgische uurlonen’, maar in de ‘relatief zwakke groei van de productiviteit’ in ons land.