De kiesoverwinning levert N-VA op jaarbasis 4,6 miljoen euro extra federale overheidstoelagen op voor haar verkozenen in Kamer en Senaat. De partij kan voortaan rekenen op 5,9 miljoen euro. Het aantal personeelsleden dat daar bovenop ter beschikking wordt gesteld verhoogt met 63 tot 80,35. Dat blijkt uit berekeningen door het Centrum voor Politicologie aan de K.U.Leuven.

CD&V verliest 1,9 miljoen euro en houdt nog 3,4 miljoen euro over. Er moeten 18,6 voltijdse werknemers aan de deur worden gezet; er blijven er 49,35 over.

Open VLD verliest 1,4 miljoen euro en 14,8 personeelsleden en houdt 2,8 miljoen euro en 39,65 medewerkers over. Vlaams Belang ontvangt 1,5 miljoen euro minder, moet 14,8 medewerkers aan de deur zetten en houdt 2,5 miljoen euro en 36,1 medewerkers over.

De toelagen aan LDD verminderen met 580.000 tot 587.000 en het aantal personeelsleden vermindert met 13,2 tot 2,05.

Groen! staat deze keer aan de winnende kant. Het ziet haar overheidstoelagen toenemen met 393.675 euro tot 1,3 miljoen euro en mag 3,6 nieuwe personeelsleden in dienst nemen zodat het de beschikking krijgt over een totaal van 16,75 werknemers.

Ook sp.a krijgt 15.000 euro meer wat het totaal op 3,01 miljoen euro brengt. Het krijgt ook 4,4 meer personeelsleden dan voorheen wat het totaal op 41,14 brengt.