Op het partijbureau van de Vlaamse socialisten werden maandag geen champagneflessen ontkurkt, maar van een echte ontgoocheling is evenmin sprake. De SP.A is bereid te praten over de vorming van een regering.

SP.A deed het zondag nog slechter dan de al desastreuze verkiezingsuitslagen van 2007 (16,3%) en 2009 (15,3%), maar toch voelt dit niet als een grote nederlaag. 'De regeringspartijen werden afgestraft, de Vlaamse oppositie heeft standgehouden. En wij zijn de leidende partij aan de progressieve zijde', aldus Gennez.

Gennez herhaalde dat nu de koning, N-VA en PS aan zet zijn. De Vlaamse socialisten zijn bereid te praten over hun programma en pleiten naar eigen zeggen voor fundamentele hervormingen, maar wachten 'in alle bescheidenheid' op stappen van de winnaars. 'Wij mikken enkel op de realisatie van ons programma', liet Gennez wel verstaan.

Over coalities wil de voorzitster zich niet uitspreken ('wij stellen geen exclusieven, veto's of deadlines'), maar ze wees er wel uitdrukkelijk op dat haar partij in de Vlaamse regering samenwerkt met CD&V en N-VA en dat SP.A uiteraard goeie contacten heeft met de PS. 'Je moet ook over de taalgrens samenwerken. Ik weet niet of De Wever daartoe bereid is of kiest voor een verrottingsstrategie', stelde de voorzitster.

Over wijzigingen aan de interne partijstructuur werd op het partijbureau naar verluidt niet gesproken.