Opel Antwerpen sluit consultatieronde af
Foto: photo news
Bij Opel Antwerpen is de informatie- en consultatiefase afgerond na de intentie tot sluiting. In een eerste fase vloeien 1.250 werknemers af.

De informatie- en consultatiefase is een verplichte overlegronde bij grote herstructureringen, die wordt opgelegd door de zogenaamde Wet-Renault.

Directie en vakbonden van de autofabriek zaten vrijdag al rond de tafel in een bijzondere ondernemingsraad. De vakbonden wildoen toen de afronding van de informatie- en consultatiefase nog niet meteen bevestigen.

De formele afsluiting is onder meer nodig om de brugpensioenen aan te vragen en om het sociaal plan uit te voeren waarmee de personeelsleden al vroeger hebben ingestemd.

In een eerste fase verlaten 1.250 van de ongeveer 2.600 werknemers het bedrijf:  1.120 arbeiders en 130 bedienden. De overige werknemers zien hun arbeidsovereenkomst in december beëindigd met de eventuele sluiting van de fabriek. "Met dien verstande dat tot eind september 2010 verder gezocht zal worden naar een mogelijke investeerder", voegt Opel Antwerpen toe.

De sluiting van de fabriek werd op 21 januari al door de autobouwer in het vooruitzicht gesteld. In maart werden de besprekingen opgestart over een sociaal plan, dat door de werknemers in een referendum werd goedgekeurd

"De raad van bestuur en de directie van GM Belgium hebben na de bijzondere ondernemingsraad van 11 juni gemeend te kunnen vaststellen dat de onderneming de informatie- en raadplegingsprocedure heeft nageleefd", luidt het in een persbericht. "De raad van bestuur heeft daaropvolgend beslist het voornemen tot collectief ontslag dat ook de sluiting van de fabriek kan behelzen, te bevestigen en heeft dit meegedeeld aan de bijzondere ondernemingsraad, de werknemers en de bevoegde instanties."