Vlaams Belang reikt N-VA de hand in strijd naar onafhankelijkheid
Foto: edm
Het Vlaams Belang is niet op sterven na dood en wil een bondgenoot zijn voor de N-VA in het streven naar onafhankelijkheid, maar stelt wel vast dat de partij van Bart De Wever nu een onderhandelde oplossing voor BHV nastreeft. Dat verklaarde voorzitter Bruno Valkeniers na afloop van het partijbestuur van Vlaams Belang.

Het bestuur heeft volgens hem sereen de verkiezingsuitslag geanalyseerd. Met een verlies van drie procent in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen is het resultaat niet goed, erkent Valkeniers. Hij verwijst onder meer naar het stofzuigereffect van N-VA en het feit dat de eigen thema's - veiligheid en migratie - niet aan bod gekomen zijn tijdens de campagne.

Het partijbestuur is evenwel van mening dat de basis van de partij sterk is en dat het Vlaams Belang verre van op sterven na dood is. 'We gaan verder met volle moed', aldus Valkeniers. Voor hem is Bart De Wever en N-VA nu aan zet. Tegelijk wijst hij erop dat de nationalistische partijen meer dan 40 procent van de stemmen halen. Vanuit de oppositie wil Vlaams Belang proberen wezenlijke stappen te zetten naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Valkeniers betreurt wel dat De Wever nu spreekt over een onderhandelde oplossing van BHV. Vlaams Belang zal bij de eedaflegging in de Kamer op 6 juli een splitsingsvoorstel voor BHV indienen en de hoogdringendheid vragen. Daarnaast zal de partij de geldigheid van de stembusslag in vraag stellen, aldus nog de voorzitter.