'Het is de hoogste tijd voor een 'coalition of the brave', waarbij die politici die van de kiezer verantwoordelijkheid hebben gekregen, elkaar ontmoeten en de moed hebben om een vergelijk te vinden', reageert Luc De Bruyckere, voorzitter van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Volgens Voka hebben de federale verkiezingen een duidelijk signaal gegeven. Volgens De Bruyckere is 'het meer dan ooit belangrijk om in dialoog te gaan'.

'De Vlaamse kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven dat we een stap vooruit moeten zetten in de hervorming van het land, zodat we snel werk kunnen maken van een effectief sociaal-economisch beleid om in Vlaanderen en Wallonië meer investeringen aan te trekken en meer mensen aan het werk te krijgen', oordeelt Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voor Voka moet er werk worden gemaakt van een sanering van de overheidsfinanciën, het herstel van de concurrentiekracht van de ondernemingen, een oplossing voor de kosten van de vergrijzing en een efficiëntere overheid.

'Ook vanuit werkgevers, vakbonden en opinieleiders moeten we daarbij helpen, zodat de noodzakelijke hervormingen kunnen worden doorgevoerd.'