De kiezer heeft zondag meer vrouwen rechtstreeks in de Kamer gestemd dan drie jaar geleden. Terwijl de teller in 2007 op 36,67 procent bleef stilstaan, bedroeg het percentage vrouwen ditmaal 38,67 procent. In de Senaat ligt het percentage nog hoger, op 42,5 procent.

Aan Vlaamse zijde gaan 36 van de 88 kamerzetels naar vrouwen, aan Franstalige zijde gaat het om 22 op 62 zetels, samen dus goed voor 58 zetels.

De partij met proportioneel de meeste vrouwelijke verkozenen, is Ecolo. De Franstalige groenen halen vier vrouwen op acht zetels, dus netjes de helft. Voorts volgen aan Franstalige kant het CDH met 4 vrouwen op 9 Kamerleden (44 procent), de MR met zes op achttien zetels (33 procent) en de PS met 8 vrouwen op 26 rechtstreeks verkozenen (30 procent).

Aan Vlaamse kant mag N-VA na haar monsterscore van zondag ook het hoogst aantal vrouwen afvaardigen, namelijk twaalf op 27 zetels.

Proportioneel spannen evenwel Open VLD en SP.A de kroon, met elk zes rechtstreeks verkozen vrouwen op dertien zetels (46,2 procent). N-VA volgt op de derde plaats met 44 procent vrouwen.

Daarna komt Groen! met twee vrouwen op vijf verkozenen (40 procent), gevolgd door CD&V dat zes rechtstreeks verkozen vrouwen in haar rangen telt op zeventien zitjes. Vlaams Belang telt vier dames in zijn twaalfkoppige fractie. De enige verkozene van Lijst Dedecker is Jean-Marie Dedecker zelf en geen vrouw dus.

Recordaantal senatrices

Tijdens de volgende federale legislatuur zal een recordaantal vrouwelijke politici zich in het rode pluche van de Senaat mogen nestelen. Met 17 senatrices (42,5%) doorbreekt het aantal vrouwelijke verkozenen bovendien voor het eerst de symbolische grens van 40 procent.

Bij de federale verkiezingen van 2003 bleven de vrouwen steken op 15 (37,5%), terwijl ze in 2007 zelfs even terugvielen tot 12 (30%), op een totaal van 40 rechtstreeks te verdelen zitjes.

Vooral aan Nederlandstalige kant zal de vrouwelijke aanwezigheid aanzienlijk zijn, met 11 vrouwen op 25 verkozenen (44%). Bij Groen! is de volledige - maar eenkoppige - fractie vrouwelijk, terwijl N-VA met vijf vrouwen op de negen een mooie verhouding van 55% kan voorleggen.

CD&V is met twee vrouwen op de vier (50%) een verdienstelijke derde.

Deze cijfers zullen nog verschillen tegenover de proportie vrouwen die uiteindelijk in de Kamer en in de Senaat aanwezig zal zijn. Een aantal verkozenen zal immers niet zetelen, anderen treden toe tot de volgende regering.