Welgeteld 47.538 Brusselaars stemden in Brussel op een Nederlandstalige senaatslijst. Voor het eerst daalt het aantal Nederlandstalige stemmen in het gewest daarmee onder de grens van 50.000 stemmen. Dat berekende brusselnieuws.be.

In 2007 stemden 52.999 Brusselaars op een senaatslijst uit het Nederlandstalig kiescollege. Die uitslag betekende toen al een forse achteruitgang tegenover 2003, toen er nog 58.188 stemmen waren voor Vlaamse partijen. Zondag boerde het aantal stemmen voor de Senaat opnieuw met tien procent achteruit.

In de Kamer is de terugval minder sterk. In 2007 waren er nog 52.700 Vlaamse stemmen in Brussel. Gisteren daalden dat aantal licht, tot 51.938. De neerwaartse trend tussen 2003 en 2007 was wél bijzonder spectaculair: van 70.326 stemmen naar 52.700.

In de Kamercijfers zijn geen tweetalige partijen opgenomen. Nederlandstaligen die op Pro Bruxsel, PTB+ PVDA of Belgische Unie stemden zijn dus niet meegeteld. Bij de Senaat zijn alle partijen van het Nederlandstalige kiescollege opgenomen.