Vlaamse kiezer stemde dubbel zo snel als vorig jaar
De Vlaamse kiezer deed er zondag gemiddeld 27 seconden over om te stemmen. Dat is dubbel zo snel als bij de regionale en Europese verkiezingen van vorig jaar. Dat blijkt uit een steekproef van Data Driven in 78 stembureaus. "Meer dan waarschijnlijk lag dit aan het feit dat er minder twijfelende kiezers waren".

Uit de cijfers blijkt dat de elektronische stemmer trager stemden dan de mensen die op papier konden stemmen. Zo deed de elektronische stemmer er gemiddeld 37 seconden over.

Dat verschil heeft te maken met technische storingen en computeranalfabetisme. De traagste stemmer uit de steekproef was een bejaarde man uit Baasrode. Die man deed er liefst 17 minuten en 4 seconden over.

Data Driven lijstte nog een reeks opvallende cijfers rond de stembusgang op. Zo leverde de stembusgang de horeca naar schatting 2,3 miljoen euro op. Voort werd er 2,9 kilometer rood potlood weggestemd, of ruwweg 3,4 bomen. Er werd 411.000 CO2 extra uitgestoten.

Dat komt overeen met 1.369 hectare aan regenwoud. De stemcomputers verbruikten samen zo’n 2.800 kilowattuur. Dat is evenveel als het jaarverbruik van een gezin met 1 kind. Er werden ook 17.000 liter koffie en 1.500 kilogram koekjes uitgedeeld aan de voor- en bijzitters van de stembureaus. Gemiddeld gaf de voorzitter van een stembureau 53 euro uit aan versnaperingen.