"Het is het voortdurend ’non’ van de Franstaligen zoals Maingain en Milquet dat ons deze verkiezingen zuur opgebroken is. Toen we met de N-VA een kartel vormden dachten we hervormingen te kunnen doorvoeren, maar we hebben dat ’non’ volledig verkeerd ingeschat. De Vlaamse kiezer heeft deze stembusgang een vuist gemaakt naar Franstalige politici, maar de vraag is of er nu meer kans is dat de communautaire problemen zullen kunnen opgelost worden", aldus Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy.

"De CD&V heeft ondanks het Franstalige verzet tegen een verdere staatshervorming toch proberen door te besturen om de dringende sociaaleconomische problemen op te lossen. Maar toen de regering gevallen is op een puur communautair thema kwam tijdens de campagne het communautaire weer centraal te staan en wij konden op dat vlak geen bilan voor te leggen", aldus Eric Van Rompuy (CD&V).
 

"De N-VA heeft tijdens de campagne radicale eisen naar voren geponeerd zoals de splitsing van de staatsschuld en van de pensioenen, de afschaffing van het Brussels Gewest, de splitsing van BHV, en heeft een sfeer gecreëerd dat Vlamingen dat zomaar zullen kunnen doorvoeren. De kaarten zijn herschud, maar staan meer dan ooit diametraal tegenover mekaar. Gaat Di Rupo nu toegevingen doen die Maingain niet zou doen. Ik heb er mijn twijfels over", aldus Van Rompuy.