N-VA wordt met 27 zetels de grootste partij van het land, met een zetel voorsprong op de PS. De partij van Bart De Wever boekt zo een winst van maar liefst 19 zetels.

N-VA in Oost-Vlaanderen bijna dubbel zo groot als tweede partij

In Oost-Vlaanderen is N-VA met meer dan 28 procent van de stemmen bijna dubbel zo groot geworden dan tweede partij Open Vld. De Vlaams-nationalisten slepen in de provincie zes Kamerzitjes in de wacht, een winst van vijf zetels.

N-VA-lijsttrekker Siegfried Bracke deed veel meer dan wat van hem werd verwacht en neemt vijf collega’s mee naar de Kamer. Het gaat naast aftredend Kamerlid Sarah Smeyers nog om Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Ingeborg De Meulemeester en Miranda Van Eetvelde.

Op verre afstand is Open Vld de tweede partij in Oost-Vlaanderen. De Vlaamse liberalen verliezen een zetel en stranden op vier zitjes. Die gaan naar de vier ontslagnemende Kamerleden Mathias De Clercq, Herman De Croo, Ine Somers en Carina Van Cauter.

De Vlaamse christendemocraten moeten twee zetels afstaan en houden er nog drie over. Die worden ingenomen door ontslagnemend defensieminister Pieter De Crem en de aftredende Kamerleden Leen Dierick en Stefaan Vercamer. Lieve Van Daele is volksvertegenwoordiger af.

Sp.a behoudt haar drie Oost-Vlaamse Kamerzetels. Lijsttrekker Dirk Van der Maelen, Gents schepen Karin Temmerman en Kamerlid Bruno Tuybens mogen ze gaan innemen. Ook nu weer grijpt Wouter Van Bellingen naast de prijzen.

Vlaams Belang verliest een zetel en houdt er nog drie over. Guy D’Haeseleer, Barbara Pas en Tanguy Veys zijn de gelukkigen.
Groen! blijft in Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd door Stefaan Van Hecke. Lijst Dedecker verliest haar zitje in de Kamer.

N-VA haalt acht Kamerzitjes binnen in kieskring Antwerpen

N-VA is de grote slokop in de provincie Antwerpen. De Vlaams-nationalisten slepen er maar liefst acht zetels in de wacht. Dat gaat vooral ten koste van voormalig kartelpartner CD&V, die twee zetels moet afstaan er nog vier overhoudt. Vlaams Belang, Open Vld, sp.a en LDD verliezen een Kamerzitje. Enkel Groen! wint er een zetel bij en gaat van één naar twee.

N-VA vaardigt straks dus acht partijleden af naar de Kamer. Dat zijn er vijf meer dan tot nu toe het geval was. Naast de aftredende Kamerleden Jan Jambon en Flor Van Noppen gaat het om Sophie De Wit, Zuhal Demir, Reinilde Van Moer, Jan Van Esbroeck, Minneke De Ridder en Vlaams parlementslid Kris Van Dijck. Normaal gezien blijft Van Dijck in de Vlaamse assemblee zetelen, zodat Bert Wollants als eerste opvolger in zijn plaats komt.

De Vlaamse christendemocraten verliezen twee zetels en vallen terug op vier zitjes. Die gaan naar ontslagnemend minister Inge Vervotte, aftredend Kamerfractieleider Servais Verherstraeten, senatrice Nahima Lanjri en Kamerlid Jef Van den Bergh. Hun collega Mia Deschamphelaere grijpt naast de prijzen.

Vlaams Belang verliest een zetel en houdt er nog vier over. Fractieleider Gerolf Annemans, voorzitter Bruno Valkeniers en de aftredende Kamerleden Rita De Bont en Alexandra Colen mogen hun verblijf in de Kamer verlengen. Colen behaalt haar zetel vanop de lijstduwersplaats. Haar collega Jan Mortelmans moet daarom plaats ruimen.

Ook Open Vld en sp.a verliezen elk een zetel. Beide partijen behouden elk drie Antwerpse Kamerzitjes. Voor de Vlaamse liberalen zijn die voor ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, ex-voorzitter Bart Somers en aftredend Kamerlid Willem-Frederik Schiltz.

Voor de socialisten gaat het om voorzitster Caroline Gennez, Antwerps burgemeester Patrick Janssens en aftredend Kamerlid Maya Detiège. Normaal gezien gaat Janssens niet zetelen, zodat David Geerts naar de Kamer mag terugkeren. Indien Gennez in het Vlaams parlement blijft zetelen, mag Güler Turan naar het Paleis der Natie trekken. Vakbondsman bij Opel Antwerpen Rudi Kennes grijpt naast een Kamerzitje.

Lijst Dedecker verliest haar Antwerps zitje (Rob Van de Velde), de Vlaamse groenen winnen er een bij. Naast Meyrem Almaci vaardigt Groen! voor de provincie straks ook jongerenvoorzitter Kristof Calvo af.
 

West-Vlaanderen: N-VA nipt groter dan CD&V

Ook in West-Vlaanderen eindigt N-VA als grootste. De partij haalt in totaal 23,98 procent en gaat daarmee CD&V vooraf, dat 23,01 procent binnenhaalt. De voormalige kartelpartners slepen wel elk vier Kamerzetels in de wacht.

Voor de Vlaams-nationalisten werden Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois, Daphné Dumery, Manu Beuselinck en Koenraad Degroote rechtstreeks verkozen. Omdat Bourgeois in de Vlaamse regering blijft zetelen, komt eerste opvolger Bert Maertens op de groene banken terecht.

Bij CD&V mogen ontslagnemend premier Yves Leterme, ex-Kamerlid Nathalie Muylle, Justitieminister Stefaan De Clerck en ex-Kamerlid Hendrik Bogaert opnieuw een zitje innemen. Voormalig Kamerlid Luc Goutry en ex-senator Pol Van Den Driessche grijpen naast een zetel.

Derde partij in West-Vlaanderen is sp.a met 15,13 procent. Uittredend Kamerlid Renaat Landuyt, uittredend senator Myriam Vanlerberghe en Ann Vanheste raakten rechtstreeks verkozen. Open Vld (13,53 procent) mag twee Kamerleden afvaardigen: ontslagnemend minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en uittredend Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Ex-Kamerlid Sofie Staelraeve keert niet terug.
 

Vlaams Belang haalt 9,07 procent en houdt een verkozene over in West-Vlaanderen: Peter Logghe. Voormalig Kamerlid Koen Bultinck greep naast een zitje. Bij Lijst Dedecker (7,67 procent) kon enkel voorzitter Jean-Marie Dedecker zijn job als volksvertegenwoordiger verlengen. De gewezen judoka Ulla Werbrouck, die derde stond, lukte daar niet in. Bij Groen! (6,31 procent) ziet Wouter De Vriendt zijn verblijf in de Kamer verlengd.
 

N-VA enige met twee zetels in Leuven

 In de kieskring Leuven is N-VA de enige partij die twee verkozenen naar de Kamer mag sturen. CD&V en Open Vld verliezen elk één van hun twee zetels, terwijl Groen! nu wel iemand mag afvaardigen.

Voor N-VA (27,05 procent) mogen Theo Francken en Els Demol de volgende jaren in het halfrond gaan zetelen. Voor CD&V (16,26 pct) raakte enkel staatssecretaris Carl Devlies herverkozen. Uittredend Kamerlid Katrien Partyka grijpt naast een zitje. Hetzelfde geldt voor Open Vld (14,51 pct), waar enkel lijsttrekker Gwendolyn Rutten een zetel binnenhaalde.

Sp.a (17,79 pct) lukte niet in het opzet om een tweede zetel te halen. Enkel Kamerfractieleider Bruno Tobback raakte verkozen. Voor Groen! (9,79 pct) mag "wit konijn" Eva Brems in de Kamer gaan zetelen, terwijl Vlaams Belang (9,61 pct) opnieuw Hagen Goyvaerts mag afvaardigen. Lijst Dedecker (3,14 pct) ziet met Dirk Vijnck zijn enige verkozene uit Leuven verdwijnen.

Door de apparentering met de resultaten in BHV kan nog een zetel verschuiven in Leuven.

Limburg: fractieleidster Hilde Vautmans (Open Vld) niet verkozen

N-VA vaardigt maar liefst vier Kamerleden uit Limburg naar de Kamer. Het grootste slachtoffer is Hilde Vautmans, uittredend Open Vld-fractieleidster. Open Vld verliest 6,28 procent en wordt met 12,79 procent de kleinste partij met een verkozene, lijsttrekker Patrick Dewael.

N-VA haalt 28,83 procent, waardoor naast Europarlementslid Frieda Brepoels ook Steven Vandeput, Karolien Grosemans en Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans verkozen zijn. Dat laatste is goed nieuws voor Peter Luykx, die zijn verblijf in de Kamer mag verlengen.

CD&V is nipt de tweede Limburgse partij met 18,81 procent, waardoor Raf Terwingen en Liesbeth Van der Auwera hun zitje behouden. Lijstduwer Ivo Belet rijft de derde zetel binnen. Als hij in Europa blijft, zou Gerald Kindermans ook kunnen terugkomen, tenmiste als Jo Vandeurzen Vlaams minister wil blijven. Hij slaagde er immers in om als lijstduwer bij de opvolgers de hele opvolgerslijst te remonteren.

Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten strandt met sp.a op 18,14 procent, waardoor de socialisten nipt de derde zetel mislopen. De twee zetels gaan naar Peter Vanvelthoven en eerste opvolgster, uittredend Kamerlid Meryame Kitir.

Vlaams Belang haalt 12,79 procent, waardoor Bert Schoofs en Annick Ponthier volksvertegenwoordiger blijven. Groen! (4,81 procent) en LDD (2,89 procent) blijven onder de kiesdrempel die in Limburg een stuk boven de 5 procent ligt.

 MR blijft grootste in BHV, Vlamingen behouden 9 zetels

In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde blijft de MR de grootste partij, al moet de lijst onder aanvoering van FDF-voorzitter Olivier Maingain een zetel prijsgeven. De tweede plaats gaat naar de PS, die van drie naar vier zetels gaat. De grootste Vlaamse partij is ook hier N-VA met drie Kamerzetels. Voor Groen! verdwijnt Tinne Van der Straeten uit het halfrond.

 Bij CD&V raakte Michel Doomst niet rechtstreeks verkozen, net als Bart Laeremans van Vlaams Belang. De Vlamingen behouden wel hun negen zetels in de kieskring.

De MR mag naast Olivier Maingain ook Corinne De Permentier en François-Xavier de Donnea opnieuw afvaardigen. De niet-benoemde burgemeester van Linkebeek, Damien Thiery, raakte eveneens verkozen, net als lijstduwer en ontslagnemend staatssecretaris Bernard Clerfayt.

Voor de PS gaan de vier zitjes naar ontslagnemend vicepremier Laurette Onkelinx, Kamerlid Yvan Mayeur, Brussels minister-president Charles Picqué en minister in de Franse gemeenschap Fadila Laanan. De kans is dan ook groot dat Karine Lalieux binnenkort opnieuw haar opwachting mag maken in de assemblee.

N-VA springt van een naar drie zetels. Lijsttrekker Ben Weyts krijgt een verlengd verblijf in de Kamer en brengt Nadia Sminate en Kristien Van Vaerenbergh mee.

Twee zetels zijn er net als in 2007 voor Open Vld. Ontslagnemend Begrotingsminister Guy Vanhengel en Kamerlid Maggie De Block raakten rechtstreeks verkozen. Luk Van Biesen moet als eerste opvolger afwachten om opnieuw zijn intrede te maken.

CD&V mag eveneens opnieuw twee volksvertegenwoordigers sturen. Het gaat om ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Kamerlid Sonja Becq.

Burgemeester van Gooik Michel Doomst kon geen zetel binnenhalen, maar kan eventueel als eerste opvolger nog in de Kamer raken indien Vanackere lid zou worden van de volgende regering.

Voor het cdH raakten ontslagnemend minister van Werk Joëlle Milquet en Brussels minister Benoit Cerexhe verkozen. De eerste opvolgers zijn Myriam Delacroix-Rolin en Georges Dallemagne. Bij Ecolo zijn oud-staatssecretaris Olivier Deleuze en Kamerlid Zoé Génot verkozen.

Vlaams Belang verliest een zetel, waardoor enkel nog Filip De Man de partijkleuren in de Kamer mag verdedigen en Bart Laeremans uit beeld verdwijnt.

Sp.a mag opnieuw Hans Bonte afvaardigen. Groen! tot slot verliest zijn zetel, waardoor Tinne Van der Straeten, die in verschillende rapporten bij de betere Kamerleden van de voorbije legislatuur werd gerekend, niet mag terugkeren.
 

PS wint vier zetels en komt uit op elf in Henegouwen

In Henegouwen heeft de PS haar verlies van drie zetels in 2007 goedgemaakt en er nog een extra bijgewonnen. De Franstalige socialisten halen liefst elf van de negentien zitjes binnen. De MR verliest twee zetels en komt uit op vier. Het cdH moet een zetel inleveren en houdt er twee over, terwijl Ecolo status quo blijft. Het FN verliest er zijn enige Kamerlid.

De PS haalt dus elf verkozenen. Het gaat om voorzitter Elio Di Rupo, Waals minister-president Rudy Demotte, senator Christiane Vienne, Kamerleden Patrick Moriau en Colette Burgeon, Waals parlementslid Laurent Devin, Kamerlid Eric Thiebaut, Ozlem Ozen, Philippe Blanchaert, Antony Dufrane en senator Franco Seminara.

Bij de MR raakte lijsttrekker en ontslagnemend staatssecretaris Olivier Chastel opnieuw verkozen, net als de ontslagnemende Kamerleden Jacqueline Galant, Marie-Christine Marghem en Denis Ducarme. Voor het cdH raakten Catherine Fonck en fractieleider Christian Brotcorne terug in het halfrond, terwijl voor Ecolo Juliette Boulet en Ronny Balcaen terugkeren.

PS terug grootste in Namen, zetelverdeling blijft onveranderd

In de provincie Namen mag de PS zich opnieuw de grootste partij noemen, nadat de MR drie jaar terug die titel had binnengehaald. De socialisten halen 32,2 pct van de stemmen, tegen 24,65 pct voor de liberalen. De zetelverdeling blijft evenwel ongewijzigd.

PS en MR halen elk twee zetels, terwijl Ecolo en cdH elk een zetel binnenrijven. Beide gaan er ook licht op achteruit en eindigen op respectievelijk 13,38 en 5,92 pct.

Voor de MR zijn ontslagnemend minister van Middenstand Sabine Laruelle en Kamerlid David Clarinval herverkozen. Laruelle mag zich in Namen stemmenkampioene noemen, met 32.289 voorkeurstemmen.

Voor de PS zijn ontslagnemend staatssecretaris Jean-Marc Delizée en Kamerlid Valérie Déom rechtstreeks verkozen. Delizée haalt 24.104 voorkeurstemmen.

Voor het cdH is Waals fractieleider Maxime Prévot verkozen, terwijl Georges Gilkinet de groenen mag vertegenwoordigen in het halfrond. Beiden raakten ook al in 2007 verkozen, maar Prévot verliet de Kamer na de regionale verkiezingen van vorig jaar. Hij liet ook al weten niet te gaan zetelen, waardoor eerste opvolger Christophe Bastin in beeld komt. Prévot was goed voor 20.226 voorkeurstemmen.