Duitsland wijst steun aan Opel af
Foto: rr
De Duitse minister van Economie Rainer Brüderle wil geen staatssteun aan Opel toekennen. Hij heeft dat beslist nadat de bevoegde stuurgroep niet tot een eensgezind standpunt kon komen. Toch is het laatste woord over staatssteun nog niet gezegd, aldus bondskanselier Angela Merkel.

De experten van de stuurgroep vroegen omwille van de onenigheid aan Brüderle om zelf te beslissen. Opel wou van Duitsland kredietgaranties ten belope van 1,1 miljard euro.

Volgens Brüderle was het geen makkelijke beslissing, aangezien heel wat arbeidsplaatsen op het spel staan. Hulp voor Opel zou volgens de minister echter tot ernstige concurrentievervalsing leiden. Het Opel-moederconcern GM beschikt over minstens 10 miljard euro en kan Opel op eigen kracht saneren, aldus Brüderle.

Merkel

Toch mag de Duitse autobouwer volgens bondskanselier Merkel nog op overheidssteun hopen. Ze wijst erop dat er een meningsverschil is tussen de twee Duitse regeringspartijen. 'Ik meen dat het duidelijk is dat in de coalitie over deze vraag uiteenlopende meningen heersen. Dat is al een tijdje zo', zegt Merkel.

Merkel zal donderdag met de minister-presidenten van de deelstaten waar Opel-fabrieken gevestigd zijn, beraadslagen over in welke mate de noodlijdende constructeur nog geholpen kan worden.

'Onbegrip'

De Opel-ondernemingsraad heeft met 'groot onbegrip' gereageerd op de beslissing van Brüderle om Opel geen staatssteun toe te kennen. 'De minister laat de Opel-werknemers in de kou staan', aldus ondernemingsraadvoorzitter Klaus Franz in een reactie.

Franz vindt het beschamend en onbegrijpelijk dat de Duitse regering in tegenstelling tot de andere Europese landen met Opel-sites geen staatssteun toekent. Volgens Franz is het Amerikaanse moederconcern GM zijn crisis nog lang niet te boven.