Eenzaamheid het grootst bij jonge vrouwen
Foto: Shutterstock
Uit een Brits onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen zich eenzaam voelen. Een opslorpende job en het gemak van sociale netwerksites zouden de belangrijkste stoorzenders zijn binnen een vriendschap.

Britse deskundigen vroegen aan meer dan tweeduizend landgenoten tussen achttien en vierendertig jaar of zij zich eenzaam voelden. In totaal gaf 60% van ondervraagden toe dat ze meer menselijk contact met vrienden en familie wilden.

Sociale netwerksites kunnen een gemis doen afnemen, maar als het bij virtuele conversaties blijft zal de eenzaamheid na een tijd opnieuw zwaar beginnen doorwegen. 

Vooral jonge vrouwen hebben het moeilijk met alleen zijn. Als ze een job en een huishouden moeten combineren, lijkt het soms alsof er geen tijd meer is om sociale activiteiten uit te voeren. Deze groep vrouwen is het eenzaamst en heeft meer kans om depressies te ontwikkelen.

Het niet duidelijk waarom mensen behoefte hebben aan de aanwezigheid van anderen. Vermoedelijk komt het hormoon oxytocin vrij wanneer twee of meer personen met elkaar praten. Volgens velen zou dat de chemisch link zijn tussen sociaal contact en een blij hart.