Uw vragen over groene investeringen (deel 2)
Ga nu nog met uw belastingbrief bij het dienstbetoon van ACW Geel langs Foto: NB
We bundelen een tweede reeks vragen over de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen en groene leningen. Fiscaal specialist Jef Wellens van Kluwer geeft antwoord op enkele veel voorkomende vragen van lezers.

1. Wordt de 40% in mindering gebracht op de te betalen belasting of op het belastbaar inkomen?

De 40% is een belastingvermindering, dus een aftrek van de belasting. Wie bijvoorbeeld een uitgave heeft gedaan van 5.000 euro, zal effectief 2.000 euro (40%) minder belastingen betalen. Het is dus niet zo dat die 2000 euro (40%) wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen.

2. Geldt de aftrek voor energiebesparende investeringen ook voor nieuwbouwwoningen?

Ja, voor uitgaven die gedaan zijn in 2009 (aangifte 2010). Uitgaven vanaf 2010 (aangifte 2011) genieten alleen nog van een een vermindering voor zonnepanelen, zonneboiler en warmtepompen. Een overzicht van de wijzigingen vindt u terug in de bijlage ‘Aangifte 2010” die zal verschijnen bij De Standaard van 21 juni.

Voor investeringen gedaan in 2009 (huidige aangifte) wordt voor het recht op de belastingvermindering nog geen onderscheid gemaakt tussen woningen die al vijf jaar in gebruik genomen zijn als woning en de woningen die dat niet zijn. Voor de eventuele overdracht van de vermindering naar een volgend jaar wordt dit onderscheid wel al gemaakt in de huidige aangifte.

3. Geldt het fiscaal voordeel van de papa-mama-lening ook bij nieuwbouw?

Neen. Dit voordeel geldt alleen voor de renovatie van woningen die opgenomen zijn in de Vlaamse registers en lijsten van verwaarloosde/onbewoonbare/leegstaande woningen.

4. Kan ik groene investeringen ook voor een tweede woning inbrengen?

Ja, ook indien die woning verhuurd wordt. Het grensbedrag voor de vermindering geldt trouwens per woning.

5. De werken aan mijn woning gebeurden in 2009, maar werden betaald in 2010: moet ik de bedragen dit jaar of volgend jaar inbrengen?

Het jaar van betaling is voor de fiscus het relevante jaar, niet de datum op de factuur of het tijdstip waarop de werken werden uitgevoerd. Hebt u betaald in 2010, dan moet u dus aangeven in 2011.