VS en Europa ondertekenen formeel bananenakkoord
De Verenigde Staten hebben het in december met de Europese Unie afgesloten akkoord over de bananenhandel formeel ondertekend. Daarmee komt een einde aan lang aanslepend handelsconflict.

'Door dit akkoord, heeft de EU er zich toe verbonden geen maatregelen in te voeren die een discriminatie tussen bananendistributeurs zouden betekenen, afhankelijk van wie ze bezit of controleert', aldus de dienst voor buitenlandse handel.

De EU importeert jaarlijks voor naar schatting 5 miljard euro aan bananen. In 1993 besliste de EU over te gaan tot een uniforme Europese marktverordening voor de invoer van bananen, met een bevoorrecht regime voor de zogenaamde ACP-landen (Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan) die sindsdien geen douanerechten aan Europa betaalden.

De VS voeren geen bananen uit naar de EU, maar drie van de grootste producenten in Latijns-Amerika zijn Amerikaanse bedrijven (Chiquita, Del Monte en Dole).