1 op 5 zwangere vrouwen gediscrimineerd op werk
Eén op de vijf zwangere vrouwen of kersverse moeders in ons land ondervindt problemen op het werk. Bijna evenveel vrouwen vindt dat hun carrière gedwarsboomd wordt omdat ze een beloofde promotie of loonsverhoging mislopen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Hasselt, waarover bericht wordt in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Uit het eerste empirisch onderzoek naar discriminatie van zwangere
vrouwen en kersverse moeders op de werkvloer door de Universiteit
Hasselt, in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid voor Mannen
en Vrouwen (IGVM), blijkt dat een op de vijf zwangere vrouwen of
jonge moeders problemen ondervinden op professioneel vlak.

Zo blijkt uit het onderzoek dat zestig procent van de werkgevers
nalaat om een risicoanalyse uit te voeren die onderzoekt of de
werkomstandigheden een mogelijk risico inhouden voor de veiligheid van de moeder en het ongeboren kind, hoewel dat wettelijk verplicht is.

Het opnemen van moederschapsverlof zorgt bij één op vijf
werkneemsters voor problemen. Vijf procent van de vrouwen wordt aan de deur gezet of stapt zelf op door de manier waarop ze tijdens of na de zwangerschap behandeld werd op de werkvloer.

Voor het onderzoek werden 600 vrouwen uit beide landsdelen
ondervraagd.