De Spaanse oppositiepartij Partido Popular (PP) heeft dinsdag beroep aangetekend bij het grondwettelijk hof tegen de nieuwe Spaanse abortuswet. Dit heeft de partij meegedeeld.

De PP meent dat de nieuwe wet, die vrouwen toelaat om hun zwangerschap te onderbreken tot de 14de week, ingaat tegen artikel 15 van de Spaanse grondwet, dat 'ieder recht op leven' erkent.

'De nieuwe wet creëert een systeem waarin het ongeboren leven helemaal niet beschermd is in de eerste veertien weken van de zwangerschap', schrijft de belangrijkste oppositiepartij van Spanje.

Het beroep gaat gepaard met een verzoek tot preventieve opschorting van de abortuswet, die in februari werd goedgekeurd, totdat het Spaanse hof zich uitgesproken heeft over de grondwettelijkheid ervan.

De socialistische minister van Gelijke Kansen, Bibiana Aido, die destijds de tekst presenteerde en verdedigde in het parlement, is 'volledig overtuigd van de grondwettelijkheid van de tekst'.

De nieuwe wet laat vrouwen toe om zonder medische motieven abortus te plegen tot in de veertiende week. Als er gevaar is voor de gezondheid van de moeder of de foetus ernstig misvormd is, kan een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap tot in de 22ste week.

De vorige abortuswet in Spanje stond abortus alleen toe in geval van verkrachting (12 weken), misvorming van de foetus (22 weken), en psychisch of fysiek gevaar voor de gezondheid van de moeder (ongelimiteerd).

De meerderheid van de abortussen in Spanje werd tot nu toe uitgevoerd omwille van 'psychologische risico’s' voor de moeder, wat soms leidde tot late zwangerschapsbeëindiging tot in de 6de maand.