Separatist of geen separatist: dat is de vraag

De N-VA hinkt op een dubbele gedachte. Ze is separatistisch van inborst. Maar heel wat van haar potentiële kiezers hebben daaraan geen boodschap.
jimmy kets

‘Ik kan jullie geruststellen. De N-VA is en blijft gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa. Zo stond het zwart op wit in ons beginselmanifest van 13 oktober ...