Komt Votron morgen wel of niet opdagen als getuige? Enkele pertinente vragen.
  • Wat gebeurt er als Jean-Paul Votron morgen niet komt opdagen op de rechtbank in Utrecht?

De rechter zal dat niet leuk vinden, maar op zich heeft Votron op dat moment geen strabaar feit gepleegd. Het waarschijnlijkste is dat de rechtbank hem nogmaals met aandrang zal sommeren te komen getuigen, op een andere datum.
 

  • Wat gebeurt er als hij dan ook niet komt?

In dat geval staan de rechter een aantal machtsmiddelen ter beschikking. De eerste daarvan is de zogenaamde beveloproep. Dat is een oproep die in principe niet geweigerd kan worden.

Als Votron dan nog niet komt opdagen, kan hij gegijzeld worden. Dat houdt in dat hij in de gevangenis wordt opgesloten totdat hij van gedachten verandert.

Een complicatie is natuurlijk wel dat de Nederlandse rechter niet rechtstreeks de politie op Votron kan afsturen, aangezien hij in België woont.

  • Houden de argumenten van Votron zelf steek?

In de Nederlandse wet is voorzien dat een getuige in zijn eigen land verhoord kan worden als hij 'te ver' van de rechtbank woont. Er is dus wel een wettelijke basis voor Votrons weigering. Maar zijn standpunt staat of valt met de interpretatie van het begrip 'te ver'.

Twee rechters hebben al geoordeeld dat de afstand Brussel-Utrecht niet bestempeld kan worden als 'te ver' in de wettelijke zin. Afwachten of de Hoge Raad een andere mening is toegedaan.