Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) is het niet eens met de kritiek van de muzieksector. Volgens Schauvliege wordt amper 1 procent van het cultuurbudget geblokkeerd en is de blokkering een noodzakelijke daad van 'behoorlijk bestuur'.

De muzieksector had in een open brief gesteld dat Schauvliege haar eigen beleid ondergroef door de budgetten voor cultuur te blokkeren. In een reactie noemt Schauvliege de bijkomende begrotingsinspanning gewoon nodig 'om de leninglast en de schuldenberg niet te laten oplopen'. 'Anders wordt het probleem gewoon verschoven naar de toekomst', luidt het.

Schauvliege benadrukt dat op het grootste deel van de cultuurbudgetten niet bijkomend kan bezuinigd worden omdat ze decretaal gebetonneerd zijn. De omvang van de geblokkeerde middelen blijft ook beperkt tot 'amper 1 procent van het cultuurbudget'.

'De in de pers geventileerde mening dat 'cultuur de rekening betaalt voor het Vlaamse begrotingstekort' is grotesk en allicht electoraal geïnspireerd', stelt de CD&V-minister.

Schauvliege wijst er ook op dat in tal van subsectoren de aangevraagde subsidies de beschikbare middelen ruimschoots overstijgen. 'We moeten dus keuzes maken en voorrang geven', luidt het.

'Van een kaalslag of het tenietdoen van een inhaalbeweging is evenwel hoegenaamd geen sprake. Integendeel, het cultuuraandeel binnen de Vlaamse begroting blijft onverkort gehandhaafd', besluit Schauvliege.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig