Olav Herreman vrijgesproken
Foto: David Stockman
De jury van het Gentse hof van assisen heeft Olav Herreman vrijgesproken voor de moord op Joke Van Steen. De vrijspraak komt er nadat de openbaar aanklager vanmorgen ook al had gepleit voor de vrijspraak van de beklaagde.

In zijn motivatie hekelde de jury onder meer het gebrek aan overtuigend bewijsmateriaal en de weinig samenhangende verklaringen van de kroongetuige. Bovendien werd er geen motief gevonden voor de moord en slaagde Olav Herreman, in tegenstelling tot de kroongetuige, in een test met de leugendetector.

Nog volgens de jury was er evenmin een bewijs van lichamelijk contact tussen Herreman en het slachtoffer en bestond er geen uitsluitsel over de plaats van de misdaad. Ook het verhaal over het transport van het dode slachtoffer achterop een bromfiets leek de jury weinig realistisch.

Vrijspraak komt niet onverwacht

De vrijspraak van Herreman komt niet onverwacht. De afgelopen dagen bleek dat het onderzoek naar de moord op Joke Van Steen vaak knullig gevoerd was en dat er niet voldoende bewijzen zijn tegen de hoofdverdachte.

De kroongetuige, een 'vriend' van Olav Herreman, veranderde voortdurend zijn versie van de feiten en de reconstructie was een klucht. De speurders gingen uit van het scenario waarbij Herreman Joke zou hebben meegenomen op zijn bromfiets, terwijl het meisje bewusteloos was. Een erg ongeloofwaardig - want praktisch bijna onmogelijk - huzarenstukje.

Gisteren kwamen nog andere getuigen aan het woord - ook mensen die Herreman goed gekend hebben - en ook zij vielen door de mand door eerdere verklaringen tegen te spreken.

Vanmorgen dan verklaarde de openbaar aanklager tegenover de jury dat ze de man moest vrijspreken.

Uitzonderlijk

Dat een procureur zelf de vrijspraak vraagt in een assisenproces, is erg uitzonderlijk. Het is immers de openbaar aanklager zelf die vraagt om een beschuldigde naar assisen door te verwijzen, op basis van het dossier.

Procureur Willem De Pauw argumenteerde zijn beslissing als volgt: 'Het is altijd een erg moeilijk beslissing om jaren speurwerk te begraven. En als de speurders, die in deze zaak 15 jaar lang hebben geploeterd als Flandriens in Parijs-Roubaix, zeggen dat ze ernstige aanwijzingen hebben, dan moet de Kamer van Inbeschuldigingstelling daar rekening mee houden. Wij oordelen op dat moment ook niet over schuld of onschuld, maar over vermoedens. Op een bepaald ogenblik hebben we in deze zaak beslist niet langer intern te discussiëren, maar onze kaarten op tafel te leggen en een volksjury te laten oordelen. Maar ik moet u dus wel adviseren de beschuldigde vrij te spreken. Ik vind dit geen falen van justitie. En als we toch een fout hebben gemaakt, dan vind ik dat, ook omdat we rekening wilden houden met de gevoelens van de familie van het slachtoffer, een heel menselijke fout.'

Leugens

De Pauw kwam nog even terug op Olav Herreman, die 'inderdaad tien jaar van zijn leven kapotgemaakt zag door dit moordonderzoek. Maar dat heeft hij grotendeels aan zijn eigen leugens te danken.'

De verdediging was vooraf niet op de hoogte gebracht van het pleidooi voor vrijspraak door de procureur. Die excuseerde zich daarvoor, maar zei dat hij het risico niet kon lopen dat zijn rekwisitoor gisteravond al naar de pers zou worden gelekt.

An Govers, advocate van de familie, betreurde in de replieken de gang van zaken. 'De familie heeft een wrang gevoel na de vordering van het openbaar ministerie. Ze zullen nooit een antwoord kennen op hun vragen en zullen nooit het gevoel hebben dat gerechtigheid geschied is. Ze vinden dat de dood van Joke voor niets geweest is.'

'Voor de laatste keer, ik heb er niets mee te maken'

De 37-jarige Olav Herreman mocht dinsdagnamiddag ook het woord nemen. Hij houdt zijn onschuld staande. 'Ik heb niet genoten van de belangstelling. Ik ben tien jaar van mijn leven kwijt. Ik hoop dat het vandaag de laatste keer is dat ik moet zeggen dat ik absoluut niets met de zaak te maken heb.'

Zijn verdediging gaf in de repliek twee andere pistes mee die volgens de advocaten onderzocht moeten worden, desnoods via nieuwe DNA-tests. 'Ik zou het verschrikkelijk vinden moest het onderzoek hier stoppen', pleitte advocaat Johan Platteau. 'Een ding is duidelijk. Het spoor van Olav Herreman was een dood spoor, een verkeerd spoor.'

Joke Van Steen werd in 1995 op 17-jarige leeftijd omgebracht toen ze van een fuif in Oudenaarde naar huis in Welden fietste.