Bourgeois ziet geen enkel probleem
Violet Corbett Brock Foto: © Violet Corbett Brock
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) ziet er geen graten in om bij de federale verkiezingen van 13 juni in West-Vlaanderen de lijst te trekken van zijn partij. Dat zei hij vrijdagnamiddag tijdens de voorstelling van de West-Vlaamse lijst in Roeselare.

"In tegenstelling tot wat in de media is verschenen, heeft Kris Peeters nooit gevraagd om aan het kopmanschap te verzaken."

Geert Bourgeois trekt een lijst waarop nogal wat nieuwe namen staan van jonge mensen. "We gaan voor twee zetels in West-Vlaanderen", zegt Bart Dewitte, provinciaal voorzitter van N-VA. "Het enthousiasme om voor de N-VA en dus voor verandering in dit totaal blokkerende land te kiezen, is groot. We hebben duidelijk de wind in de zeilen en durven zelfs dromen van een derde zetel voor N-VA in onze provincie."

Eén van die zetels gaat vrijwel zeker naar Bert Maertens (28), woordvoerder en medewerker van Geert Bourgeois. Maertens is eerste opvolger en Bourgeois maakte eerder al bekend in elk geval Vlaams minister te zullen blijven. Bourgeois trekt de lijst in de kustprovincie om gewicht in de schaal te werpen tegen de zware kanonnen van de andere partijen.

"We verwachten een harde strijd en dus moet ik er staan", zegt Bourgeois. "Ik snap overigens de heisa niet die wordt gemaakt omdat ik, net als mijn collega Ingrid Lieten voor s.pa, kies voor het kopmanschap.In de Vlaamse regering hebben we onderling afgesproken hoe we ons individueel zouden profileren bij de verkiezingen. Dat minister-president Kris Peeters ons zou gevraagd hebben geen lijsttrekker te worden voor onze partij, klopt niet."

Provinciaal voorzitter Bart Dewitte kwam nog even terug op het feit dat volksvertegenwoordiger Els De Rammelaere uit Tielt geen verkiesbare plaats krijgt op de lijst.

"Ons provinciaal comité besliste met de kleinste meerderheid om Els Derammelaere bij het nationaal kiescomité voor te dragen om de tweede plaats in te nemen op de lijst. Het nationaal kiescomité volgde ons niet. Het voorstel werd, op één stem na, unaniem verworpen."