De federale regering, de Kamer en de Senaat worden dinsdag en woensdag in gebreke gesteld voor grondwetsontduiking. Dat meldt de werkgroep BHV, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde Komitee en het Taal Aktie Komitee.

De ingebrekestelling wordt ingediend door zowel de burgemeesters van Halle-Vilvoorde als de werkgroep BHV, maar ook door individuele burgers.

In de ingebrekestelling wordt gesteld dat de kamers van plan zijn een verklaring tot herziening van de grondwet goed te keuren, waardoor ze automatisch worden ontbonden en bewust verkiezingen uitlokken, zonder eerst de kieswet aan te passen aan de grondwet.

Op die manier willen ze volgens de initiatiefnemers 'een handeling stellen die onwettige verkiezingen niet alleen vergemakkelijkt, maar zelfs precies tot doel heeft deze te organiseren. Een dergelijke handeling is op zichzelf een vorm van grondwetsontduiking. Dergelijke grondwetsontduikende handeling is nietig en onrechtmatig, en de wetgevende en uitvoerende macht zijn verantwoordelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt'.

Volgens de werkgroep BHV kan de kieswet nog steeds worden aangepast, ondanks dat de regering ontslagnemend is en een alarmbelprocedure hangende. Ze voert aan dat de ontslagnemende regering het door de grondwet voorgeschreven advies bij alarmbelprocedure onmiddellijk aan het parlement moet verlenen. Vervolgens moet de Kamer de kieswet aanpassen op een grondwetsconforme manier, alvorens zichzelf te ontbinden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig