Kamer keurt verbod op dragen boerka’s goed
Foto: reuters
De plenaire Kamer heeft woensdag vrijwel unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd dat het dragen van kledij verbiedt die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt. De tekst, die er kwam op initiatief van de MR, viseert vooral het dragen van boerka’s.

Het wetsvoorstel schrijft in het Strafwetboek een bepaling in die het dragen van kleding verbiedt die het gezicht volledig of gedeeltelijk bedekt. Wie dit toch doet, riskeert een geldboete van 15 tot 25 euro en een gevangenisstraf van één tot zeven dagen. Feestelijkheden zoals carnaval vormen een uitzondering op de regel.

België kan het eerste land ter wereld worden waar dergelijk verbod geldt. Het ziet er echter naar uit dat dit nog niet voor meteen is. De Senaat wil de tekst immers ook nog onder de loep nemen en aanpassen. Daardoor wordt het verbod zeker deze legislatuur niet meer van kracht. Indien de wettekst na de verkiezingen door een meerderheid wordt heropgevist, kan de behandeling ervan worden voortgezet.

Bij de stemming onthielden twee SP.A-Kamerleden zich. Bruno Tuybens liet weten dat te hebben gedaan uit protest tegen de manier waarop het Vlaams Belang de goeie bedoelingen van het verbod voor andere doeleinden tracht aan te wenden.