Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft woensdag in het Vlaams parlement alle zeilen bijgezet om te beklemtonen dat zijn Vlaamse regering ondanks de federale regeringscrisis 'onverkort doorregeert'.

Peeters kreeg vanuit de oppositie een reeks kritische vragen over de houding van de Vlaamse regering tegenover de federale regeringscrisis. Zo vinden Vlaams Belang en Lijst Dedecker dat de regering-Peeters zich te passief opstelt.

Volgens Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter is er ook een gebrek aan cohesie in de Vlaamse regering. Hij verwees daarbij naar enkele recente uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever aan het adres van de CD&V.

Zo liet De Wever optekenen: 'CD&V heeft zijn politieke sluitspier lang dichtgehouden, maar nu is ze helemaal open en alles loopt eruit'.

Peeters herhaalde dat zijn regering elk akkoord over BHV op het federale niveau zal toetsen aan het Vlaamse regeerakkoord. Intussen zal de Vlaamse regering volgens Peeters 'onverkort doorregeren'.

Van een gebrek aan samenhang is volgens Peeters ook geen sprake. Wat de uitspraken van De Wever betreft, stelde Peeters: 'Bepaalde uitspraken zou ik niet in de mond nemen. Ik zou er zelfs niet opkomen'.