De vier Franstalige Kamerfracties zijn het voorlopig niet eens geraakt over het moment waarop ze de alarmbelprocedure in gang zullen steken. PS, cdH en Ecolo willen een zware confrontatie in het parlement vermijden, terwijl MR en FDF de procedure pas willen opstarten nadat de Vlamingen de stemming geagendeerd hebben.

De vier Franstalige partijen hebben vorige donderdag een motie voor de alarmbel ondertekend, meteen nadat de Vlaamse partijen hadden aangekondigd dat ze over het splitsingsvoorstel voor Brussel-Halle-Vilvoorde wilden stemmen. Door aan de alarmbel te trekken vóór de plenaire zitting, krijgen de Vlaamse partijen niet eens de kans om de zaak te agenderen. En van stemmen is dan al helemaal geen sprake meer.

FDF-voorzitter Olivier Maingain kantte zich tegen de gang van zaken: hij wil wachten tot de Vlaamse partijen het BHV-voorstel morgen in de Kamer zullen agenderen om de procedure in gang te steken. Een 'onbegrijpelijke' houding, liet vicepremier Laurette Onkelinx (PS) optekenen. 'We moeten een Oekraïens scenario in alle geval proberen te vermijden.' Daarmee verwijst ze naar het incident in het Oekraïnse parlement waarbij gevochten werd en met eieren gegooid tijdens een stemming over de aanwezigheid van de Russische vloot in de Krim. 'We begrijpen niet dat de MR tot elke prijs een confrontatie zoekt', zegt Onkelinx.

Niet voor donderdagmiddag

De motie die de procedure opstart, zal in elk geval niet worden ingediend voor de conferentie van de voorzitters die donderdagmiddag in de Kamer op de agenda staat, zo meldt MR-fractieleider Daniel Bacquelaine.

De Franstaligen zullen na de conferentie de discussie over het tijdstip van de alarmbelprocedure voortzetten. 'Wat van belang is, is dat we de contacten kunnen voortzetten om te zien wat het beste moment is om ze aan te wenden. De alarmbel is geen speelgoed, maar iets zeer bijzonder. We moeten het overzicht bewaren en ze op het meest efficiënte moment gebruiken', aldus Bacquelaine.

'Oorveeg voorkomen'

Volgens cdH-fractieleider Christian Brotcorne is het alleszins belangrijk een 'mediatieke vechtpartij' te voorkomen die het imago van België zou beschadigen, zowel voor zijn bevolking als voor het buitenland.

'We moeten voorkomen dat de Franstaligen een oorveeg krijgen in het parlement', aldus Brotcorne, die erop vertrouwt dat de Franstaligen de violen zullen kunnen stemmen. Voor het cdH zou de alarmbelprocedure kunnen worden opgestart tussen het einde van de conferentie van de voorzitters en het begin van de plenaire vergadering.

PS-fractieleider Thierry Giet benadrukt dat de gesprekken over de timing woensdag nog worden voortgezet en dat een nieuwe vergadering van Franstaligen voor vanavond nog denkbaar is. 'Twijfelt er vandaag nog iemand aan dat er een confrontatie zal komen?', vroeg Giet. 'We hebben geen nood aan geroep, aan een show die een betreurenswaardig beeld zou scheppen', luidde het.